İncildeki kız bebek hediye tanrı anlamına gelen isimler